Gebruikersvoorwaarden

U bevindt zich op de website van DFC Software Engineering - Brugsesteenweg 587 - 9030 Gent - België ON 0453 536 960.

DFC Software Engineering heeft respect voor uw privé leven

DFC Software Engineering wil respect opbrengen voor het privé leven van elke persoon die onze site bezoekt. Daarom willen we u zo goed mogelijk informeren omtrent de bescherming van uw privé leven. Deze politiek is volledig conform de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Inhoud van uw gegevens

Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek binnen onze site opgeslagen:

- uw IP adres (automatische registratie)
- alleen indien u dit heeft aangegeven:
uw registratiegegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en coördinaten. Hiervan wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor de elektronische post indien u ons daartoe verzocht heeft (bijvoorbeeld: het contactformulier). Alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt in uw profiel (in uw profiel dat u toegang verleent tot ons extranet).

Hoe gebruikt DFC Software Engineering uw gegevens ? Uw gegevens worden aangewend voor intern gebruik. Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het versturen van gerichte commerciële acties. De verkregen gegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden ten behoeve van commerciële toepassingen.

Contact met ons opnemen

Indien er een vergissing is geslopen in de informatie die u ons hebt meegedeeld, bent u vrij ze recht te zetten door DFC Software Engineering te contacteren: DFC Software Engineering - Brugsesteenweg 587 - 9030 Gent. Ingeval van verandering van uw gegevens nodigen wij u uit ze bij te werken.

De informatie op onze website

DFC Software Engineering aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens.

De website van DFC Software Engineering dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Het team van DFC Software Engineering besteedt dan ook veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media naarwaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

DFC Software Engineering behoudt zich te alle tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door DFC Software Engineering aangepast worden.