geGIS voor ontwikkelaars

Factsheet

Op volgende link kan u de factsheet van de huidige geGIS build vinden.

Broncode geGIS 1.2.6

geGIS is in essentie een geografische loket-generator, gebaseerd op de onderliggende geomajas technologie. Deze geomajas technologie beschrijft de geografische objecten op een map, zorgt voor de client-server communicatie, enz. De huidige versie van geGIS is op geomajas 0.9 gebouwd. Met behulp van subversion kan u hier de broncode downloaden:

$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/gegis/implementatie/tags/1.2.6/gegis gegis
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/gegis/implementatie/tags/1.2.6/gegis-crab/ gegis-crab

Met geomajas 0.9:

$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-core/ majas-core
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-encoders/ majas-core
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-hibernate-datastore/ majas-hibernate-datastore
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-hibernate-spatial/ majas-hibernate-spatial
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-hibernate-spatial-oracle/ majas-hibernate-spatial-oracle
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-hibernate-spatial-postgis/ majas-hibernate-spatial-postgis
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-maven/ majas-maven
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-persistence/ majas-persistence
$ svn checkout https://www.geomajas.org/svn/majas/tags/0.9/majas-wms-datastore/ majas-wms-datastore

Om deze versie in eclipse te doen werken, moet je eerst de maven install plugin uitvoeren vanuit de majas-maven directory:

$ cd majas-maven
$ mvn install -Dmaven.test.skip

Het is vervolgens mogelijk om een source directory om te zetten naar een eclipse project met maven. Maak van de directory waarin je de projecten hebt gedownload een 'workspace', en definiëer een Eclipse Classpath variable M2_REPO dat verwijst naar je lokale maven repository. meestal $HOME/.m2/repository op Unix/Linux/Mac OS X en %HOME%\.m2\repository op Windows). Ga vervolgens naar de majas-maven directory en doe het volgende:

$ mvn eclipse:eclipse

Broncode geomajas

Recent is geomajas 1.3.1 uitgekomen, en wordt ook gewerkt aan een upgrade van geGIS om op de vernieuwde geomajas te werken. Voor meer informatie, en de brondcode van geomajas verwijzen we naar de geomajas GIS website. Op deze geomajas website kan u de broncode downloaden, of een paar uitgewerkte voorbeelden proberen. Indien u nog vragen heeft, kan u altijd een mailtje sturen naar volgend adres: info@gegis.org, of via telefoon: +32 9 236 61 96