De filosofie van geGIS

Waar in babel grote spraakverwarring heerste en door communicatieproblemen het bouwproject dat tot de hemel moest reiken jammerlijk tekort schoot, wordt dit voor het geGIS geografisch dataproject ruimschoots gecompenseerd. Door het gebruik van open GIS standaarden, daar waar die bestaan, aangevuld met ISO standaarden, verder, waar noodzakelijk, aangevuld met locale (Vlaamse) standaarden, verkrijgen we een electronische GIS loketten generator die vandaag uniek is op wereldvlak.
Naast de standaarden is de oplossing ook volledig ontwikkeld met en als een open software oplossing, zodat iedereen de code kan verbeteren en aanpassen.
Maar belangrijker nog dan de open software oplossing, is het feit dat nieuwe toepassingen en aanvullingen gemakkelijk kunnen toegevoegd worden aan het raamwerk. Dit zowel voor overheidstoepassingen als voor bedrijfstoepassingen. En dit allemaal enkel en alleen door gebruik te maken van een standaard browser op de client kant.
Software is het resultaat van het harde werk van een team van mensen.

 

Wie zijn ze en waar komen ze vandaan?

Dirk Frigne Dirk Frigne - projectleider

Dirk Frigne is de projectleider van het geGIS project en geestelijke vader van de Majas architectuur. Als geestelijke vader kan hij terugkijken op een hele familie "kinderen" die samen het geGIS team vormen en het raamwerk als een bruikbaar geheel ter beschikking stellen van de geGIS community.

Dirk is oprichter en CEO van DFC Software Engineering met als thuisbasis Gent. Dirk heeft een uitgebreide ervaring in software ontwikkeling zowel als ontwikkelaar, architect als projectmanager.


 
 
Karel Maesen Karel Maesen - Functioneel Analist/Architect

Karel Maesen is senior consultant en directeur van de R&D Divisie SADL van de Katholieke Universiteit Leuven, gespecialiseerd in de ontwikkeling van ruimtelijke toepassingen en data infrastructuren.

Later heeft Karel zich geconcentreerd op de relatie tussen J2EE technologieën en geodata. Hij is een van de leidende ontwikkelaars van de open source Majas webmapping AJAX toolkit.


 
Jan De Moerloose Jan De Moerloose - Technisch Analist/Architect

Jan is Senior Developer bij DFC Software Engineering. Als Software Developer in tal van projecten heeft Jan een ruime expertise opgebouwd rondom software ontwikkeling en –design. In het bijzonder beschikt Jan over een doorgedreven ervaring in Java ( J2EE ) en is vertrouwd met het programmeren van gebruiksvriendelijke maatsoftware op basis van open standaarden.

Zijn rol in het geGIS project was de eindverantwoordelijke voor het back end gedeelte en medewerker aan de implementatie van het front end gedeelte


 
Pieter De Graef Pieter De Graef - front end and back end developer

Pieter is tewerkgesteld als Developer bij DFC Software Engineering sinds oktober 2005. Hij is één van de software architecten achter het geGIS project. Als licentiaat Informatica beschikt hij inmiddels over een uitstekende ervaring in software ontwikkeling in Java, XML en J2EE. Alsook op het vlak van AJAX/DOJO

In het geGIS project heeft Pieter meegewerkt aan de implementatie van de back end en de front end.


 
Didier Van Brabant Didier Vanbrabant - Systeemspecialist

Didier is tewerkgesteld als Senior Developer bij DFC Software Engineering, gespecialiseerd in de ontwikkeling in dotNET, XML en java ( J2EE ) Tevens heeft hij ook de eindverantwoordelijkheid over het systeembeheer binnen DFC.

Binnen het geGIS heeft Didier de rol van systeemspecialist.


 
Bert Paepen Bert Paepen - front end architect

Bert Paepen is projectingenieur bij K.U.Leuven / onderzoeksgroep DocArch. Hij is er verantwoordelijk voor nationale en internationale projecten in de sector van XML, Internet en toegankelijkheid van informatie voor gehandicapten.

In het gGIS project werkt hij aan de architectuur van de front-end en de communicatie met de back-end.


 
Kris Berckmans Kris Berckmans - front end developer

Kris Berckmans is XML ontwikkelaar bij K.U.Leuven / onderzoeksgroep DocArch. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in ontwikkeling van web applicaties met behulp van Java, SVG en JavaScript.

Zijn voornaamste taken in het gGIS project zijn de architectuur en ontwikkeling van de front-end met het Dojo framework, SVG, Javascript en JSON.


 
Dirk Frigne Jean Paul Beys - projectleider geGIS

"Jean-Paul Beys is als adjunct van de directeur al lang actief binnen de Vlaamse overheid.

Als landmeter had hij jaren de leiding over een team topografen en landmeters. Medio 2003 maakte hij de overstap naar het huidige beleidsdomein RWO, om er de taak van coördinator voor het Register Onbebouwde Percelen op te nemen.

De voornaamste uitdaging bestond er in om het inventariseren van onbebouwde percelen te vereenvoudigen rekening houdende met de groeiende beschikbaarheid van herbuikbare GIS – informatie.

Nadat intern de krijtlijnen voor het uitwerken van een generiek GIS – systeem werden uitgewerkt werd beslist om het register via geGIS ontsluitbaar te maken."


 
(foto) Dirk Pollier - inhoudelijke geestelijke vader